Liên hệ

Chi nhánh TP.HCM

Địa chỉ: 12A Ba vì, Phường 4, Quận Tân bình, TP.HCM

Vận tải hàng không

Mr. Phước                  phone-icon 84.908 033 181              email-icon tommy@gsa.com.vn

Ms. Nguyên                phone-icon 84.902 642 227              email-icon nevia@gsa.com.vn

Ms. Tham                   phone-icon 84.938 170 809              email-icon tham@gsa.com.vn

Vận tải hàng hải – hàng nguy hiểm

Mr. Minh                     phone-icon 84.909 022 248            email-icon bruce-le@gsa.com.vn

Vẩn chuyển Động vật sống – Thú cưng, Khai báo Hải Quan

Ms.Xuyên                  phone-icon 84.908 294 126            email-icon serena-tran@gsa.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 163 đường Cần Giuộc, phường Thanh An, Quận Thanh khê, TP. Đà Nẵng

Vận tải hàng không

Mr. Phước                  phone-icon 84.908 033 181              email-icon tommy@gsa.com.vn

Ms. Nguyên                phone-icon 84.902 642 227              email-icon nevia@gsa.com.vn

Ms. Tham                   phone-icon 84.938 170 809              email-icon tham@gsa.com.vn

Vận tải hàng hải – hàng nguy hiểm

Mr. Minh                     phone-icon 84.909 022 248            email-icon bruce-le@gsa.com.vn

Vẩn chuyển Động vật sống – Thú cưng, Khai báo Hải Quan

Ms.Xuyên                  phone-icon 84.908 294 126            email-icon serena-tran@gsa.com.vn