Khai báo hải quan là khâu quan trọng nhất trong quá trình xuất – nhập khẩu hàng hóa. Với đội ngũ chuyên nghiệp, GSA sẽ tư vấn cho quý khách đầy đủ, chi tiết từng loại hình xuất nhập khẩu, các hình thức ưu đãi thuế, cũng như các loại giấy phép cần thiết cho từng mặt hàng,v.v. GSA sẽ tiến hành làm thủ tục và thông quan lô hàng của quý khách trong thời gian và chi phí hợp lý nhất.

CACANH
SINH VẬT CẢNH

NGUYHIEM
HÀNG NGUY HIỂM

DONGGOI
DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI

RAUCUQUA
RAU CỦ QUẢ VÀ HOA TƯƠI

GIAOHANG
GIAO NHẬN TRONG NƯỚC

THUCUNG
VẬN CHUYỂN THÚ CƯNG

HAIQUAN
KHÁI BÁO HẢI QUAN

THUYSAN
THỦY SẢN CÁC LOẠI

TIEPNHAN
DV TIẾP NHẬN (HANDLING)

DUONGBO
VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ

DUONGTHUY
VẬN TẢI HÀNG HẢI

HANGKHONG
VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s