Hàng nguy hiểm là những chất và vật liệu có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của chuyến bay và hành khách trên chuyến bay (như nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, và môi trường,..). Vì vậy, việc vận chuyển hàng nguy hiểm đòi hỏi phải tuân theo qui định nghiêm ngặt của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA). Đội ngũ nhân viên công ty GSA đã được đào tạo và được cấp giấy chứng nhận  của IATA; với 15 năm kinh nghiệm, nhân viên công ty GSA có khả năng xác định lô hàng của quý khách có phải là hàng nguy hiểm hay không, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý tốt nhất, để hàng hóa của quý khách được đóng gói, khai báo đúng qui định và được vận chuyển một cách xuyên suốt đến điểm đến cuối cùng.

CACANH
SINH VẬT CẢNH

NGUYHIEM
HÀNG NGUY HIỂM

DONGGOI
DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI

RAUCUQUA
RAU CỦ QUẢ VÀ HOA TƯƠI

GIAOHANG
GIAO NHẬN TRONG NƯỚC

THUCUNG
VẬN CHUYỂN THÚ CƯNG

HAIQUAN
KHÁI BÁO HẢI QUAN

THUYSAN
THỦY SẢN CÁC LOẠI

TIEPNHAN
DV TIẾP NHẬN (HANDLING)

DUONGBO
VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ

DUONGTHUY
VẬN TẢI HÀNG HẢI

HANGKHONG
VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s