DỊCH VỤ TIẾP NHẬN ( HANDLING)

Trong quá trinh tiếp nhận hàng tại kho TCS/SCSC các khách hàng cần phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ để hoàn thành thủ tục tiếp nhận hàng. Nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tiền của Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tiếp nhận cho quí khách hàng. Với đội…

Read More