1. Tuyển vị trí Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu (toàn thời gian cố định)
  2. Tuyển vị trí Nhân viên Kinh doanh (Toàn thời gian cố định)
  3. Tuyển vị trí Nhân viên Thủ tục XNK (toàn thời gian cố định)

 

Hồ sơ gửi về email:

david@gsa.com.vn

bgd@gsa.com.vn